פריב שחקו 108

סוניק פינבול

בטעינה" wmode="direct" menu="false" quality="high" width="" height="" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />